EDufutura ProjeKTI

Jačanje kapaciteta članova EduFuture za planiranje i provođenje EU projekata

03-09-2018 – 02-09-2020

Ciljevi projekta su stjecanje i unaprjeđenje kompetencija članova udruge u području planiranja i provođenja EU projekata, kao i u pronalaženju adekvatnih programa, umrežavanje s europskim organizacijama sličnih interesa, kako bi udruga mogla pronaći adekvatne programe i izvore financiranja, napisati uspješan prijedlog projekta te učinkovito koordinirati europski projekt.

 

Partnerstvo u projektima i koordiniranje europskih projekata ključni su za udrugu jer je u skladu s njenim strateškim smjernicama realiziranja i financiranja aktivnosti udruge upravo kroz europske projekte. Kako bi postigli cilj, članovi udruge će pohađati tri tečaja: “Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects”, “Secure EU funding: access EU funds” i “EU project design and project cycle management for Education”. Tečajevi su slične tematike, ali pokrivaju različite aspekte ovih tema u skladu s definiranim potrebama i afinitetima sudionika.

Ukupno tri člana udruge će sudjelovati u projektu. Dva člana imaju višegodišnje iskustvo u provođenju obrazovanja odraslih i podršci nastavnom osoblju u školama u korištenju tehnologije u učenju i poučavanju, dok se jedan član bavi općim poslovima i održavanjem. Svi sudionici projekta imaju iskustva u provođenju projekata, međutim nedostaju im recentna znanja o pronalaženju programa, planiranju i provođenju europskih projekata koja su im nužna za provođenje aktivnosti udruge.

Osim pripreme putem materijala za učenje i pohađanja tečajeva, članovi udruge će održati sastanke na kojima će se pripremati za tečajeve, evaluirati tečajeve i izabrati metodologije koje će primjenjivati u radu udruge prilikom traženja adekvatnih europskih programa, planiranja i provedbe projekata. Također će raditi na razvoju kompetencija ostalih članova udruge kroz mini radionice vezane uz tematiku pojedinih tečajeva. Diseminacijske aktivnosti su također vrlo važne, a provodit će se putem društvenih mreža Twittera i Facebooka, kao i putem Platforme za rezultate projekata Erasmus+ i EPALE platforme.

Najvažniji rezultat projekta su stečene kompetencije članova udruge u području traženja adekvatnih europskih programa, planiranja i provedbe projekata. Očekivani utjecaj projekta bit će vidljiv tek nakon što članovi udruge provedu buduće projekte u čije će planiranje i provedbu ugraditi kompetencije stečene tijekom ovog projekta. Ti projekti će se provoditi na europskoj razini a bit će usmjereni na učenje i suradnju uz pomoć novih tehnologija, inovacija i kreativnosti.